Usluge i vrste terapije

Usluge/terapija

Individualna psihoterapija nudi sigurno mjesto za rast i razvoj gdje se oslobađamo ponavljajućih i neuspješnih načina nošenja sa životnim problemima.