SOCIJALNA FOBIJA

Šta je socijalna fobija?

Socijalna fobija je strah od jedne ili više socijalnih situacija. Zastrašujuće situacije uključuju javni nastup, upoznavanje novih ljudi, zabave, ugovaranje sastanaka, obrok na javnim mjestima, upotreba javnih toaleta, razgovor sa autoritetima ili neslaganje sa drugima.

Ljudi sa socijalnom fobijom su uplašeni da će reagovati na takav način da će drugi ljudi misliti loše o njima. Oni se često plaše da će drugi vidjeti neki znak tjeskobe, kao što je crvenilo, drhtanje, ili znojenje.

Ljudi sa socijalnom fobijom obično pokušavaju da izbjegnu situacije koje ih čine tjeskobnim. Kada to ne mogu učiniti, osjećaju se veoma tjeskobno ili zbunjeno. Ponekad mogu imati panične napade. Socijalna fobija je ozbiljan, onesposobljujući oblik stidljivosti i može uzrokovati probleme u ljudskim životima. Ponekad  su problemi manji, kao što je nemogućnost odgovaranja u razredu. Ponekad, opet problemi mogu postati veoma ozbiljni. Osobe sa ozbiljnom socijalnom fobijom često imaju malo prijatelja, osjećaju se usamljeno i imaju teškoća u ostvarivanju ciljeva u školi ili na poslu.

Ko ima socijalnu fobiju?

Socijalna fobija je veoma zastupljena u populaciji. Više od jedne od ukupno osam osoba će patiti od socijalne fobije u nekom periodu života. Socijalna fobija je jednako zastupljena kod oba spola. Ipak, muškarci su spremniji potražiti pomoć za problem. Socijalna fobija obično počinje u ranom tinejdžerskom dobu, ali može početi i znatno ranije. Ako ljudi ne dobiju stručnu pomoć, problem može trajati godinama.

Što uzrokuje socijalnu fobiju?

Tačni uzroci socijalne fobije nisu poznati. Ipak neki faktori doprinose problemu:

Mnogi ljudi sa socijalnom fobijom sjećaju se da su u prošlosti bili zbunjeni ili poniženi. To ih čini uplašenim da će se iste stvari ponovo desiti. Uskoro počinju izbjegavati socijalne situacije, što ih čini još više preplašenim.                                                                                  

Ljudi sa socijalnom fobijom često imaju srodnike koji su stidljiviji ili imaju socijalnu fobiju.

Neki ljudi sa socijalnom fobijom nikada nisu imali priliku da nauče socijalne vještine. To može uzrokovati probleme u socijalnim situacijama. Druge osobe sa ovim poremećajem imaju dobre socijalne vještine, ali postaju toliko tjeskobni da ih ne mogu koristiti.

Osobe sa socijalnom fobijom često imaju negativne misli o tome šta se može dogoditi u socijalnim situacijama: „Moram biti sposoban da razmišljam o svemu što ću reći“, „Pravim budalu od sebe“ i „Ljudi će vidjeti da sam tjeskoban“. Oni također imaju standarde koje je vrlo teško ispuniti, kao što je „Nikada ne bih trebao biti tjeskoban“, „Trebaš biti prelijep i pametan da bi se dopao“, ili „Svima bih trebao dati prednost“. Često imaju negativna vjerovanja o sebi, kao što je „Ja sam dosadan“, „Ja sam čudan“, ili „Ja sam različit od drugih“.