Najčešće postavljena pitanja

Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Kognitivno bihevioralna terapija (u nastavku KBT) je psihoterapija usmjerena na širok raspon psiholoških problema, uključujući depresiju, anksioznost, ljutnju, bračne konflikte, itd. Terapija je kratkog trajanja, fokusirana na Vaše misli, ponašanje i komunikaciju u sadašnjosti. Brojne studije pokazuju da je KBT  jednako efikasna kao i medikamentozna terapija za depresiju, anksioznost, opsesije i dr. strahove. Prednost KBT je to što se klijenti tokom terapije uče „samopomoći“ i sposobni su da održe poboljšanje nakon završetka terapije.

Kada započnete KBT-u Vaš terapeut će Vas zamoliti da popunite nekoliko kratkih upitnika koji procjenjuju nivo zastupljenosti simptoma i problema: depresivnost, anksioznost, kontrola ljutnje, strahovi, somatske žalbe, procjena ličnosti i interpersonalni odnosi.

U KBT-i Vi i Vaš terapeut pravite raspored za svaku terapijsku seansu. Raspored uključuje pregled iskustva iz prethodne seanse, vašu terapijsku zadaću, Vaš aktuelni problem, pregled onoga što ste završili u današnjoj seansi, zadaću za slijedeći susret. Cilj terapije je rješavati probleme, a ne žaliti se na njih.

Dio Vašeg problema je možda nastao zbog načina na koji su se vaši roditelji, srodnici i vršnjaci odnosili prema Vama, ali rješenja Vaših problema leže u tome kako Vi razmišljate i šta činite danas. Vrijeme u terapiji koje posvećujemo izvoru Vaših problema je korisno ako naučite kako da promijenite Vaš način mišljenja o njima sada.

U zavisnosti od problema koji želite riješiti Vaš terapeut Vam može preporučiti korisnu literaturu. Mi vjerujemo da što više znate o sebi, to će biti bolje za Vas. također vjerujemo da možete postati sami svoj terapeut.

Vi i vaš terapeut ćete zajedno napraviti plan terapije. To uključuje dogovor o tome koliko često je potrebno da dolazite, ciljeve koje želite postići, sticanje vještina, potrebu za promjenom u načinu razmišljanja, ponašanja, komunikacije.

Vi i Vaš terapeut možete odrediti specifične ciljeve na početku terapije i možete ih oblikovati i mijenjati u nastavku. Nakon toga procjenjujete koliko ste tokom terapije postali manje ljuti, depresivni, anksiozni i sl. Vi se trebate osjećati slobodno da svom terapeutu često dajete povratnu informaciju o Vašem napretku. Ova povratna informacija je korisna kako bismo procijenili šta je za Vas bilo korisno u terapiji, a šta ne.

Dio Vašeg problema može da leži u biohemijskim procesima, ali mnogi drugi faktori kao što je način na koji mislite, ponašate se i odnosite prema prošlim i sadašnjim životnim događajima je veoma važno. Postoji znatan broj psiholoških problema za koje je KBT jednako učinkovita kao i medikamentozna terapija. Prednost KBT je u tome što Vas uči načinima da riješite svoje probleme sami.

Ono što ste naučili u terapiji sprovodite u svakodnevnom životu na svoj način. Istraživanja pokazuju da klijenti koji redovito izvršavaju terapijsku zadaću bolje napreduju i bolje se osjećaju duži vremenski period. Vaša terapijska zadaća može da uključuje praćenje Vašeg raspoloženja , misli i ponašanja; plan i sprovođenje aktivnosti; sakupljanje informacija; mijenjanje načina na koji komunicirate s drugima i dr.