Saznajte više o meni

Ćapin Džejna , diplomirani psiholog, specijalizirala se iz područja bihevioralne i kognitivne terapije.

  • Akreditovani terapeut u  Europskoj asocijaciji za bihevioralne i  kognitivne terapije.
  • Voditeljica psihološkog savjetovališta u kojem pruža usluge psihodijagnostike i psiholoških tretmana. Već se više od 20 godina intenzivno bavi radom u području psihološkog savjetovanja i psihološke pomoći.
  • Autor naučnih radova i supervizor u edukaciji psihologa i psihijatara iz oblasti bihevioralne i kognitivne terapije.

U psihološkom savjetovalištu psiholog Ćapin Džejna nudi različite oblike psihološke pomoći:

  1. Individualne psihološke tretmane za odrasle
  2. Partnerske/bračne psihološke tretmane
  3. Obiteljske psihološke tretmane
  4. Individualne psihološke tretmane za tinejdžere i njihove obitelji
  5. Psihodijagnostiku tinejdžera i odraslih